Według informacji płynących z ZG PZM od bieżącego sezonu będzie obowiązywać ustalona ustawą o sporcie zasada, że zawodnik startujący w zawodach pod patronatem PZM będzie musiał być zrzeszony w klubie. Tym samym zawodnicy, którzy od kilku lat startowali jako "niezrzeszeni" muszą zapisać się do jednego z klubów.

Przy zapisywaniu się do klubów trzeba mieć na uwadze to, że:

  1. Klub musi być stowarzyszony w PZM.
  2. Klub musi posiadać aktualną, ważną licencję klubową PZM.

A tu oficjalny dokument PZM na ten temat

Przynależność klubowa 2012

UWAGA!

Zawodnicy, klubów nie posiadających ważnej licencji klubowej PZM (wygasła, bądź jest zawieszona) nie otrzymają licencji na nowy sezon i nie będą mogli uczestniczyć w żadnych zawodach. Dlatego przed podpisaniem akcesu do klubu na dany sezon prosimy dokładnie sprawdzić status klubu. Okres ewentualnych zmian barw klubowych obowiązuje do końca lutego b.r.

 

Aktualną listę klubów będziemy publikować na naszych stronach od jutra.