Nareszcie!

Długoletnie starania GKSM i innych komisji sportowych PZM zakończone zostały sukcesem. Od tego roku badania lekarskie dla zawodników, którzy ukończyli 23 lata ważne będą przez 12 miesięcy.

Mówi o tym Art. 17 pkt. 1 Regulaminu Medycznego PZM. Dzięki tej decyzji zawodnicy nie będą musieli czekać do ostatniej chwili przed pierwszymi zawodami z dokonaniem badań lekarskich.

Drodzy koledzy, nasz serwis powstał, aby pomóc zawodnikom i organizatorom w sprawnym zarządzaniu numerami startowymi, aby uniknąć wszelkich problemów, dać każdemu zawodnikowi pewność swojego numeru oraz czas na przygotowanie strojów, oklejenie samochodów i wykonanie innych prac marketingowych. Jednak prosimy nie nadużywać tych możliwości i nie rezerwować numerów nadmiarowo, w cyklach zawodów czy w klasach do których nie ma się uprawnień.

Właśnie otrzymaliśmy z ZG PZM aktualną listę klubów zrzeszonych w PZM posiadających ważną licencję klubową. Na tej liście są tylko dwa kluby, których status wymaga wyjaśnienia:

"Quercus Siemiatycze"

"Auto-Moto Klub Tarnowski".

Zawodnicy zrzeszeni w tych dwóch klubach do czasu wyjaśnienia ich statusu nie będą mogli brać udziału w zawodach motorowych organizowanych przez PZM.

Poniżej pełna, aktualna lista klubów z ważnymi licencjami klubowymi w sportach motocyklowych (w kolejności alfabetycznej).