Według informacji płynących z ZG PZM od bieżącego sezonu będzie obowiązywać ustalona ustawą o sporcie zasada, że zawodnik startujący w zawodach pod patronatem PZM będzie musiał być zrzeszony w klubie. Tym samym zawodnicy, którzy od kilku lat startowali jako "niezrzeszeni" muszą zapisać się do jednego z klubów.

Po wielu staraniach udało nam się w końcu uruchomić nową stronę motoresults. Ma ona przyciągać uwagę zawodników i kibiców nie tylko wynikami, ale też opisami wydarzeń, artykułami, postaciami i innymi sprawami związanymi ze sportami motorowymi. Strona będzie też służyć za miejsce kontaktu w sprawie wydawania licencji, wydruku identyfikatorów, rezerwacji numerów.